Szanowni Klienci!
Sklep nieczynny 24-28 czerwca
Wysyłka zamówień od 1 lipca

Kup w przeciągu:

13

[06.01,07.01,31.12]

a wyślemy przesyłkę jeszcze dzisiaj.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Towar wyślemy w następny dzień roboczy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Towar wyślemy w następny dzień roboczy.

-2% rabatu na pierwsze zakupy po założeniu konta w sklepie

 • SSL Bezpieczne zakupy

 • 14 dni na zwrot towaru

 • Darmowa wysyłka od 800 PLN

 • Korzystne ceny

 • Fachowa obsługa klienta

Regulamin

 

ALURIGHT | https://aluright.pl

Regulamin Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona ALURIGHT | https://aluright.pl/działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://aluright.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Kupujący z chwilą podjęcia czynności zmierzających do sfinalizowania transakcji kupna na Stronie ALURIGHT | https://aluright.pl/ zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Każdy Kupujący dokonujący zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
 1. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://aluright.pl/ umożliwiający Kupującemu bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.
  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  3. SPRZEDAWCA – Wiktor Mosur wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ALURIGHT WIKTOR MOSUR, adres siedziby: ul. Barbary 11, 30-838 Kraków, adres do doręczeń: ul. Barbary 11, 30-838 Kraków, NIP: 6762593970, REGON: 388394691, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. 12 658 13 34.
  4. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonujący zakupu w sklepie internetowym.
  5. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY – przedmiot oferowany drogą elektroniczną przez Sprzedawcę dla Kupującego za pośrednictwem Strony.
 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
  1. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane na Stronie https://aluright.pl/ oraz portalu aukcyjnym Allegro.pl.
  2. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski przez dystrybutorów oraz producentów.
  3. Klient dokonuje płatności za realizację zamówienia jedną z poniższych metod:
   1. Przelewem bankowym przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy
   2. Płatność on-line za pośrednictwem Blue Media S.A.
   3. Kartą płatniczą za pośrednictwem Blue Media S.A. (typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) 
   4. Gotówką za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera
  4. Akceptując Regulamin Kupujący dokonujący zakupu oferowanych towarów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
  6. Ceny wszystkich towarów prezentowanych na Stronie https://aluright.pl/ oraz portalu Allegro.pl wyrażone są w PLN oraz zawierają podatek VAT. Cena brutto towaru nie obejmuje kosztu przesyłki.
  7. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Przy braku powiadomienia Sprzedawcy przez Kupującego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
  8. Kupujący jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: ALURIGHT WIKTOR MOSUR, ul. Barbary 11, 30-838 Kraków lub elektronicznie na adres [email protected]. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Kupującego o wycofaniu akceptacji Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Kupującemu faktur w formie elektronicznej.
 1. ZAMÓWIENIA
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
   1. Komputer z dostępem do Internetu,
   2. Dostęp do poczty elektronicznej,
   3. Przeglądarka internetowa,
   4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
  2. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na Stronie ALURIGHT | https://aluright.pl/ i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
  4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
  5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Kupujący:
   1. wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie firmy Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   2. realizacji umowy przez Sprzedającego,
   3. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy ALURIGHT | https://aluright.pl/,
   4. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego ALURIGHT | https://aluright.pl/.
   5. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
  6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie ALURIGHT | https://aluright.pl/.
  8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej ALURIGHT | https://aluright.pl/ z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  9. W celu zakupu towarów w sklepie internetowym ALURIGHT | https://aluright.pl/ należy dodać do koszyka wybrane towary i potwierdzić zamówienie na stronie finalizacji procesu zakupowego.
  10. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku wpłaty oraz kontaktu z Kupującym po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
  11. Potwierdzenie zawarcia umowy (faktura) zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail wskazany przez Kupującego zgodnie z niniejszym Regulaminu.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (2-letnia rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na przykład:
   1. pisemnie na adres: ul. Barbary 11, 30-838 Kraków;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
  3. Zaleca się przez Kupującego podanie w opisie reklamacji:
   1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
   2. żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
   3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z 2-letniej rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie towaru na koszt Sprzedawcy na adres ul. Barbary 11, 30-838 Kraków.
 1. DOSTAWA
  1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie Internetowym ALURIGHT | https://aluright.pl/ oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zakupione towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST.
  3. Koszt oraz termin dostawy zakupionych towarów jest wskazany na Stronie ALURIGHT | https://aluright.pl/.
  4. W przypadku dostarczenia przesyłki firmą kurierską odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres [email protected] (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
  6. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Kupujący zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres [email protected] (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.
  7. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu towarów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Sprzedawca może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Kupującemu w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.
 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy. Umożliwia także złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres [email protected].
  2. Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Kupujący ma prawo sprawdzić rzecz w taki sposób, w jaki robiłby to w sklepie stacjonarnym, nie może jej normalnie użytkować. W przeciwnym razie musi liczyć się z tym, że zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości towaru.
  4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym towarem zwrotowi podlega cały zestaw.
  6. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
  7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  9. Uprawnienia i obowiązki określone w odstąpieniu od umowy przysługują wyłącznie Kupującym będącym konsumentami dokonującym zakupu towarów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
  10. Nie przyjmujemy zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

  11. Nie przyjmujemy zwrotów nadanych za pobraniem.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  4. W razie przesłania towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem.
  6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy ALURIGHT | https://aluright.pl/ zawierane są w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Kupującymi będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl